Så arbetar Upplands Väsby med föreningslivet

Johanna Dermer är fritidsstrateg på Upplands Väsby kommun
Johanna Dermer är fritidsstrateg på Upplands Väsby kommun
Johanna Dermer är fritidsstrateg på Upplands Väsby kommun. Tillsammans med kollegorna på kultur- och fritidskontoret är hon länken mellan föreningslivet och kommunen.

– Vi har i princip daglig kontakt med föreningarna, säger Johanna Dermer.

149 föreningar är registrerade i området och den största andelen sysslar med idrott.

Här ligger hennes fokus och kommunen ger stöd genom tillgång till lokaler och olika typer av bidrag. Efter sex år på posten upplever hon att kulturföreningarna blir allt fler, medan idrottsföreningarna som ofta har gamla anor är kvar på ett stabilt högt antal.

– Där kommer det någon ny lite då och då.

Har fortfarande starka ideella krafter

Enligt en studie från 2016 som Riksidrottsförbundet ligger bakom, har det ideella engagemanget legat på en jämn nivå över lång tid i hela landet. Resultatet bygger på befolkningsundersökningar som genomförts sedan 1992. Att det skulle råda brist på ideella krafter är alltså inte sant, enligt studien. Samtidigt känner många ledare att de skulle kunna göra mer för sin förening om de hade mer tid över.

Detta är något som Johanna Dermer lagt märke till lokalt. Hon tror att en anledning är att samhället blivit stressigare, samtidigt som människor vill hinna med allt fler saker på sin fritid.

– Man hinner kanske inte med att engagera sig ideellt, utan betalar hellre pengar som kompensation.

Hon berättar att en del idrottsföreningar i Upplands Väsby har brist på ledare, vilket gör att vissa aktiviteter uteblir.

Föreningsfest varje år

– Det blir tuffare och tuffare att få medlemmar att engagera sig ideellt. Många hoppar av tidigt.

Men på det stora hela menar hon att föreningslivet är starkt i kommunen. Varje år hålls Föreningsfesten i Messingen, där bland annat årets förening, ledare och eldsjäl utses.

Fakta

Så startar du en förening i din kommun

En ideell förening bildas av minst tre personer, som skriver ett förslag till stadgar. Stadgar och styrelse ska senare diskuteras och beslutas på föreningens första medlemsmöte.

Stadgar

De personer som ska bilda föreningen skriver ett förslag till stadgar som fungerar som föreningens regler. I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas.

Sammankalla till ett möte där föreningen ska bildas

På mötet beslutas följande:

  • att föreningen har bildats
  •  att stadgarna har antagits
  • att en styrelse har valts och vilka som ingår i styrelsen.

Det är viktigt att skriva ett protokoll under mötet där det framgår att ovanstående punkter har beslutats av medlemmarna. Protokollet bör skrivas under av minst två personer, till exempel ordförande och sekreterare. Efter det har föreningen bildats och blivit en juridisk person.

Källa: Skatteverket
Fakta

Lokala föreningar

Hobbyförening för modellflygare som bildades 1973: Väsby modellflygare

Hobbyförening i Upplands Väsby som sysslar med figurspel, rollspel och brädspel: Bosses Lakejer

Kulturförening som sysslar med amatörteater. Grundades 1968 och firar 50-årsjubileum i år: Teaterensemblen Gycklarna

Fritidsföreningen Tiokampen som anordnar just Tiokampen, en årslång serietävling med tio olika idrottsgrenar för alla flickor och pojkar i Upplands Väsby.

Kulturförening som stöder Väsby konsthall: Väsby konsthalls vänner

 

Källa: Upplands Väsby kommun