Så arbetar Upplands-Bro med föreningslivet

Hannah Rydstedt, chef för kultur- och fritidskontoret i Upplands-Bro kommun.
Hannah Rydstedt, chef för kultur- och fritidskontoret i Upplands-Bro kommun.
Hannah Rydstedt är chef för kultur- och fritidskontoret i Upplands-Bro kommun. Hon tillträdde på posten i december, efter att ha arbetat i grannkommunen Håbo.
– Min bild är att Upplands-Bro har ett fantastiskt och livaktigt föreningsliv, säger Hannah Rydstedt.

Hennes första intryck på den nya arbetsplatsen att det finns en stor bredd på verksamheter – 153 föreningar är registrerade med aktiviteter i allt från kampsport till modellflyg.

– Jag har blivit flitigt uppvaktad av föreningarna här i början. Det är jättekul, säger hon.

Nyligen anställdes en föreningsstrateg, vars uppdrag handlar om att stötta föreningarna på olika sätt. Det mest centrala är olika bidrag och tillgång till lokaler.

– När vi inte kan lösa lokaler inom kommunens gränser så samverkar med andra kommuner. Exempelvis går vi in och stöttar kartingbanan i Järfälla, som även har flera engagerade medborgare från vår kommun.

Hon menar att satsningarna på föreningslivet är väl investerade pengar.

– Ur ett folkhälsoperspektiv gör man ett fantastiskt fint arbete. Föreningslivet skapar en aktiv och meningsfull fritid för väldigt många.

Nytt för i år är att föreningar kan ansöka om bidrag upp till 12000 kronor för att delta i organiserade nattvandringar.

 Där kan föreningarna göra en samhällsinsats för tryggheten och har samtidigt möjlighet att rekrytera nya medlemmar, med motion och trevligt sällskap. Det är en win-win-situation.

Hittills är fyra föreningar anmälda och tre är på väg in.

Fakta

Så startar du en förening i din kommun

En ideell förening bildas av minst tre personer, som skriver ett förslag till stadgar. Stadgar och styrelse ska senare diskuteras och beslutas på föreningens första medlemsmöte.

Stadgar

De personer som ska bilda föreningen skriver ett förslag till stadgar som fungerar som föreningens regler. I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas.

Sammankalla till ett möte där föreningen ska bildas

På mötet beslutas följande:

  • att föreningen har bildats
  •  att stadgarna har antagits
  • att en styrelse har valts och vilka som ingår i styrelsen.

Det är viktigt att skriva ett protokoll under mötet där det framgår att ovanstående punkter har beslutats av medlemmarna. Protokollet bör skrivas under av minst två personer, till exempel ordförande och sekreterare. Efter det har föreningen bildats och blivit en juridisk person.

Källa: Skatteverket
Fakta

Lokala föreningar

  • Hobbyklubb för modellflyg i Kungsängen: Kn Modellflygklubb B300
  • Amerikansk fotbollsförening med både herr- och damlag: Upplands-Bro Broncos
  • Kulturförening som dansat traditionell folkdans sedan 1953: Kungsängens folkdansgille
  • Kulturförening bestående aamatörforskare inom kulturhistoria: Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskning
  • Kulturförening som arrangerar Konstrundan i Upplands-Bro sedan 2007: Kulturföreningen Konstformer
Källa: Upplands-Bro kommun