Arbete mot hiv hotat när miljoner ska sparas

konceptbild
Rasmus Jonlund (L) och Dag Larsson (S) ser olika på Lafas budget.
Landstingets arbete mot hiv är hotat. Regeringen kapar 22 miljoner kronor som landstinget i Stockholm tidigare fått för hiv-prevention.
– Konsekvenserna kommer vi inte se förrän om ett eller två år, säger Andreas Berglöf på RFSU.

Landstingets enhet för sexualitet och hälsa Lafa (Landstinget förebygger aids) får nästa år en halverad budget. Från 17 miljoner till nio miljoner kronor.

Staten har tidigare stått för enhetens hela budgeten på 17 miljoner kronor. De pengarna försvinner nu.

I stället går landstinget in med nio egna skattemiljoner.

– Ur landstingets perspektiv går vi in med mer pengar än vad någonsin gjort tidigare, säger Anna Ingmanson, avdelningschef för närsjukvården.

Fakta

Statliga pengar till hiv-prevention

2016 fick landstinget drygt 22 miljoner kronor till den egna verksamheten mot hiv/aids. 2017 utgår endast 360.000 kronor som ska ersätta administrationen för bidragen.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Enligt uppgift kommer detta leda till att tidningen ”Insikt” om hiv och sex kommer att läggas ned och att utdelningen av gratis kondomer – 1,3 miljoner varje år enligt Lafas egen hemsida – ska upphöra.

Det vill dock Anna Ingmanson inte helt och hållet bekräfta.

– Vi har att se över hur vi sprider information på det mest kostnadseffektiva sättet. Om vi kan använda mer kostnadseffektiva kanaler än en papperstidning till exempel, säger Anna Ingmanson.

Och utdelningen av gratis kondomer?

– Vi ska inte bedriva kondomkampanjer på det sätt vi gjort. När vi måste spara så är kondomkampanjerna ett område som vi föreslår att dra ned på.

När vi måste spara så är kondomkampanjerna ett område

Anna Ingmanson poängterar att Lafas arbete är strategiskt, upplysande och utbildande, och att landstingets hiv-vård inte drabbas av besparingen.

RFSU oroliga för Lafa

Andreas Berglöf som är sexpolitiskt sakkunnig på RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) är orolig för vad besparingen kommer att innebära för arbetet mot hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

– Jag oroad för den framtida preventionen utifrån att kommuner och landsting förmodligen inte kommer att fylla de här luckorna som uppstår när staten inte längre betalar för det, säger Andreas Berglöf.

Jag är oroad för den framtida preventionen

Sett till hela Sverige minskar det statliga anslaget till hiv-prevention från 145 miljoner till 75 miljoner kronor mellan åren 2016 och 2017.

Förändringen handlar om att staten strypt pengarna till kommuner och landsting medan de ideella organisationerna, som RFSU och RFSL, får ungefär samma bidrag som förut.

Stockholms läns landsting får i år 9,2 miljoner kronor som ska slussas vidare till ideella organisationer medan landstingets egna verksamhet mot hiv får noll kronor.

– Ska vi med samma pengar som tidigare räkna på att ta över det kommuner och landsting gjort? Det kan vi ju inte göra, säger Andreas Berglöf.

Det preventiva arbetet kommer tyvärr ha en fortsatt stor plats i Sverige

Hur många fall av hiv rapporteras varje år i Sverige?

– Det ligger konstant och har gjort de senaste tio åren. Runt 400-450 nya diagnoser om året.

Så det hiv-preventiva arbetet är fortsatt viktigt?

– Absolut, svaret är ja. Det är inte bara för att vi värnar om våra egna medel utan för att det preventiva arbetet kommer tyvärr att ha en fortsatt stor plats i Sverige och världen framöver, säger Andreas Berglöf, RFSU.


Rasmus Jonlund (L) och Dag Larsson (S). Foto: SLL


Politisk pajkastning om pengar

Lafas budget har lett till politiskt bråk.

De styrande anser att landstinget aldrig tidigare lagt så mycket pengar – nio miljoner – på Lafa, vilket de tvingas till när ”regeringen sparar pengar”.

– Regeringen gjorde det här väldigt abrupt, i princip över en natt, när vår budget redan var lagd, säger Rasmus Jonlund (L), pressekreterare hos landstingsrådet Anna Starbrink (L).

Fakta

Senaste årens pengar mot hiv

Så mycket har landstinget i Stockholm fått till hiv-prevention senaste fem åren. I år är alla pengar, 9,5 miljoner, öronmärkta för bidrag.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Oppositionen å sin sida ser det som att Alliansen halverar Lafas budget och att det är ”landstinget som sparar pengar”.

– Besparingen på Lafa tycker jag är orimlig. Jag förstår det inte och ser det som onödigt, säger Dag Larsson (S), oppositionsråd i landstinget.

Men enligt förvaltningen har landstinget aldrig lagt så mycket egna skattepengar på Lafa som nu, är det då en besparing?

– Den förklaringen är löjeväckande. De samlade statliga bidragen till landstinget ökar och de har nu 380 extra miljoner från regeringens välfärdsmiljarder att använda sig av, säger Dag Larsson (S).

De hänvisar alltid till de där pengarna

Rasmus Jonlund (L) fnyser när han hör ordet ”välfärdsmiljarder”.

– De hänvisar alltid till de där pengarna. Om vi skulle räkna ihop allt det regeringen sagt att de ska användas till så tar de nog slut väldigt snabbt, säger Jonlund (L).

Den 21 mars ska landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd besluta om Lafas nya budget.