ANNONS

Arbete mot att barn utnyttjas

ANNONS

STOCKHOLM Länsstyrelsen har fått ett nytt uppdrag av regeringen att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn.

Det handlar bland annat om att utveckla samarbetet med hotell-, restaurang- och taxibranschen för att upptäcka när barn utnyttjas samt sprida kunskap om att övergrepp mot barn är kriminellt även när det sker utomlands.

Länsstyrelsen arbetar sedan tidigare med samordning för att motverka prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål.

ANNONS