Arbete mot kemikalier i vattnet får pris

Botkyrka-Salem Naturskyddsföreningen Botkyrka & Salem fokuserar på rent vatten i sina nomineringar till Lions miljöpris 2013. De nominerade är Carl-Olof Zetterman och Staffan Sundin på avlopps­företaget Syvab på Södertörn.

De får priset för sitt arbete med att minska utsläppen av kväve och fosfor i Östersjön och med att utbilda elever och föreningar i vikten av att inte spola ner kemikalier i avloppet.