ANNONS

Arbeten påverkar trafiken på väg 222 i höst

Nu har regeringens infrastrukturplan presenterats
Olika projekt kommer ha påverkan på de som åker längs väg 222 i höst.
Pågående mätningsarbete och framtida bygge av Skurubron. Det finns flera arbeten som påverkar trafiken längs väg 222 i höst.
ANNONS

Den 5 augusti drog ett mätningsarbete igång på väg 222 på Värmdöleden mellan Trafikplats Björknäs och Trafikplats Skuru.

På platsen för arbetet så är det en tillfällig hastighetsbegränsning på 30 km/h. Enligt Trafikverkets hemsida så väntas detta arbete ha ”stor påverkan” på trafiken.

Mätarbetet är planerat att pågå till 27 september.

Skurubron

Under hösten ska arbetet med Skurubron dra igång. När den nya bron byggs så kommer två körfält vara aktiva i vardera riktning förbi bygget, enligt Trafikverkets hemsida. Dessa körfält kommer påverkas av sidoförflyttningar och  sänkt hastighet.

Något exakt datum för när arbetet drar igång har inte bekräftats.

Först när den nya bron är klar så kommer renoveringen av de befintliga broarna dra igång. Det förväntas ta totalt tre år att bygga den nya bron.

För tillfället pågår även ett ledningsarbete samt ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg på Värmdövägen vid Talluddsvägen. Vid denna plats är det för tillfället smalare körfällt samt omledning av gående och cyklister.

Arbetet på Värmdövägen har pågått sedan hösten 2018 och ska vara klart 31 augusti.

ANNONS