ANNONS

Arbetet med att förenkla för cyklister får bakläxa

Mattias Bengtsson Byström bilpendlar till jobbet. Här tillsammans med sina barn Milou och Zack. Arkivbild.
Mattias Bengtsson Byström bilpendlar till jobbet. Här tillsammans med sina barn Milou och Zack. Arkivbild.
Cykeltrafiken ska stå för 20 procent av allt resande i länet om 15 år. Men det går för långsamt.

– Vi har mycket kvar att göra, säger Malin Danielsson.
ANNONS

Länsstyrelsen första cykelbokslut slår fast att cyklandet växer för långsamt. Åtminstone om Stockholms län ska klara målen som satts upp i den regionala cykelplanen för 2014-2030. Enligt cykelplanen ska cykeltrafiken utgöra 20 procent av det totala resandet 2030. Det handlar framför allt om arbetspendling, och totalt 850 kilometer cykelväg ska byggas mellan bostadsområden, arbetsplatsområden, handel och kollektivtrafikknutpunkter.

Huddinge är en av kommunerna i länet som satsat hårt på att underlätta cyklandet.

– Vi jobbar så mycket som möjligt för det, vi bygger gång- och cykelvägar i hyfsat hög takt och vi är en av kommunerna i länet som lägger mest pengar på cykelvägar, säger Malin Danielsson (FP), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Enligt Emma Ström, infrastruktursplanerare vid länsstyrelsen, måste takten ökas radikalt för att nå målet 2030.

– Många säger att de satsar, men i praktiken görs det inte så mycket. Det finns ett behov av utbyggnad av alla trafikslag i det här länet, allt släpar efter och då kanske cykel inte är det som man prioriterar, säger hon.

I bokslutet konstaterar länsstyrelsen att utbyggnadstakten är för låg i flera kommuner. I Huddinge är anledningen att kommunen just nu håller på att ta fram en ny cykelplan, och att åtgärdsprogrammet inte är fastställt.

– Den nya cykelplanen är på remiss och väntas antas under våren. Där höjer kommunen ambitionsnivån ytterligare genom att bygga ut cykelstråk och göra vissa regionella stråk redo för cykling året om, säger Malin Danielsson.

Mattias Bengtsson Byström cyklar varje dag från hemmet i Huddinge in till Stockholms city.

– Huddinge kommun behöver jobba mer med attityden hos kommuninvånarna genom att bygga cykelbanor och visa att man satsar, men också visa i konkret handling att det går ganska snabbt och lätt att ta sig till områden, säger han.

ANNONS
Fakta

Cykelplanens målbild

Bra utbud av cykelvägar.

Enkelt att planera cykelresan.

Lätt att hitta under resans gång.

Säkert och tryggt för alla trafikanter.

Enkelt att kombinera cykel med kollektivtrafik.

Gott om cykelplanering.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.