Arbetet med trafikplats Häggvik igång igen

Förbifart Stockholm vid Häggviks trafikplats.
Förbifart Stockholm vid Häggviks trafikplats.
Tidigare i år stoppades bygget som ska knyta ihop E4 och Förbifart Stockholm vid trafikplats Häggvik. Efter förhandlingar mellan entreprenören NCC och Trafikverket är nu arbetet åter igång.

Under hösten 2016 påbörjades bygget av de tunnlar och broar som ska knyta ihop E4 och Förbifart Stockholm vid trafikplats Häggvik.

I januari i år stoppades bygget på grund av att entreprenören NCC ansåg att underlaget från Trafikverket var bristfälligt och att arbetet därför inte var säkert.

Åter igång

Efter förhandlingar mellan Trafikverket och NCC har nu arbetet med bygget återupptagits och påbörjades under förra veckan.

Arbetet inleds med jordschaktning i området på den östra sidan av E4, fram till i höjd med Knistaporten.

Ökningen av maskinresurser kommer sedan att ske successivt och borrningen av bergschaktet planeras återupptas i mitten av september.