Arbetsförmedlare trakasserade klient

En anställd på Arbetsförmedlingen i Huddinge varnas för sexuella trakasserier av en jobb­sökande.

Dessutom ska personen ha agerat hotfullt mot sina kollegor.

– Personen har vid flera tillfällen hamnat ordväxling med en arbetssökande och där kommit med sexuella anspelningar. Den arbetssökande har reagerat och anmält detta, säger Carl Lindencrona, verksjurist på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd ger nu den anställde en varning. Det är den mildaste formen av bestraffning som nämnden delar ut. Men i beslutet gör ansvarsnämnden klart att om personens beteende upprepas kan straffet bli värre.

Den anställde kommer att få fortsätta att ha kontakt med arbetssökande. Nämnden har inga synpunkter på det utan det är en fråga för arbetsledningen, enligt Carl Lindencrona.

– Men personen kommer att ha ögonen på sig nu. Det är inte ett acceptabelt sätt att bemöta de arbetssökande på. Vi ställer krav på att man har ett professionellt förhållningssätt och inte deltar i ordväxlingar.

Förutom anmälan om sexuella trakasserier ska den anställde enligt personalansvarsnämnden ”vid upprepade tillfällen agerat och uttalat sig på sådant sätt att arbetskollegor upplevt situationen som hotfulla och/eller obehagliga”.

Personen ska ha betett sig respektlöst mot sina kollegor genom att göra utfall och skrika åt dem. Beteendet är högst olämpligt och det borde den anställde ha insett, menar personalansvarsnämnden i sitt beslut. Personen har därför gjort sig skyldig till en tjänste­förseelse.

– Nu gäller det att den ­anställde inordnar sig i ledet och beter sig som man ska, säger Carl Linden­crona.

En arbetssökande anmälde att en arbetsförmedlare anspelat på sex vid flera tillfällen.