Arbetsförmedlingen i Väsby ska växa

Arbetsförmedlingen stänger 17 av sina 28 kontor i Stockholm – men kontoret i Väsbys blir kvar och kommer att växa.

Anledningen till kapningen är den digitala utvecklingen, och arbetsförmedlarna ska börja jobba i mobila team, närmare medborgarna.

Men kvar blir elva enheter som placeras på så kallade knutpunkter i länet, bland annat i Upplands Väsby.

– Vi behöver träffa våra kunder där våra kunder befinner sig. Vi kommer fortfarande att finnas i alla kommuner, men ute på plats, säger Susanne Wikström som är chef för Arbetsförmedlingen i Upplands Väsby.

Förändringen beräknas vara genomförd under 2019, och innebär att de 130 medarbetare som jobbar i Arlandaregionen idag, på kontoret i Sollentuna och på Arlanda, istället kommer att utgå från Upplands Väsby.

– Idag är vi omkring 45 medarbetare i Väsby, så vi kommer att behöva utöka, säger Wikström.