Arbetslösa unga ska få mer hjälp

Tyresö Snart ska unga arbetslösa i Tyresö få bättre hjälp.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade på senaste sammanträdet att kommunen ska teckna en avsiktsförklaring som innebär att kommunen ska samverka med arbetsförmedlingen för att ge arbetslösa ungdomar bättre hjälp.

Avsiktsförklaringen innebär bland annat att kommunen kan ansöka om särskilda statsbidrag och att man kan få pengar till ersättningar för arbete och praktik.