Arbetslösheten minskar bland unga

Jobbtorg
En förklaring till den minskade ungdomsarbetslösheten är Jobbtorg Unga, menar S.
Ungdomsarbetslösheten i Stockholm fortsätter att minska.
Allra mest har den gått ner i stadsdelarna Skärholmen, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Siffrorna kommer från Arbetsförmedlingen som har jämfört arbetslöshetssiffrorna i februari 2014 och februari 2017. De visar att arbetslösheten bland personer mellan 18 och 24 år har minskat från 5,45 procent 2014 till 3,87 procent 2017, i Stockholms stad. Det är en minskning med 1,58 procentenheter.

I ytterstadsområdena är minskningen ännu större. I Skärholmens stadsdel var ungdomsarbetslösheten 8,31 procent år 2014. 2017 har den sjunkit till 5,08 procent. Det är en minskning med 3,23 procentenheter.

Allra störst är minskningen i Rinkeby-Kista. Där var andelen arbetslösa ungdomar 10,49 procent år 2014. 2017 var siffran 7,07 procent, vilket innebär en minskning med 3,42 procentenheter.

Även i Spånga-Tensta är minskningen stor. Arbetslösheten bland unga låg på 8,91 procent 2014 men minskade med 2,44 procentenheter till 6,46 procent år 2017.

Stora skillnader

Trots detta är dock ungdomsarbetslösheten i de tre stadsdelarna fortfarande högst i kommunen.

– Det är fortfarande alldeles för stora skillnader mellan stadsdelarna men det är ändå glädjande att vi ser stora förbättringar i de områden där vi genomfört de största politiska satsningarna, säger arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S), i ett pressmeddelande.

Det hon syftar på är bland annat Jobbtorg Unga, som finns i Skärholmen, Kista och vid Globen. Där arbetar man systematiskt med uppsökande verksamhet.

Avgörande för den minskade ungdomsarbetslösheten är också att ekonomiska konjunkturen är god i Stockholmsregionen.

Läs även Mitt:is reportage om Abra Kayanda som fick arbete med hjälp av Jobbtorg Unga Skärholmen.