Arbetslösheten ökade mest i Skärholmen

Uppgifterna baseras på statistisk från Arbetsförmedlingen.
Uppgifterna baseras på statistisk från Arbetsförmedlingen.
Arbetslösheten i Skärholmens stadsdel ökar mest i hela staden, visar färska siffror. I augusti 2017 låg den på 5,4 procent. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med i augusti 2016.

Det är inte bara i Skärholmens stadsdel som arbetslösheten ökat. Statistik som Sweco Sweco Society AB tagit fram åt Stockholms stad visar att arbetslösheten stigit i 12 av 14 stadsdelar, när man jämför augusti 2016 med augusti 2017.

Allra högst är arbetslösheten i Rinkeby-Kista (6,8 procent). Därefter kommer Spånga-Tensta (5,5 procent). Sedan kommer Skärholmens stadsdel, med 5,4 procent.

Siffrorna gäller personer mellan 16 och 64 år.

Arbetslösheten i hela Stockholms stad låg på 3,2 procent i augusti 2017.