Arbetslösheten ökar dramatiskt

ÖSTERMALM Under 2012 gick arbetslösheten upp med 13,6 procent på Östermalm. En ökning som procentuellt sett är den högsta i hela Stockholm.

I drygt hälften av alla stadsdelsområden gick arbetslösheten ner jämfört med året innan. I innerstaden var det dock bara på Södermalm som antalet arbetslösa minskade under fjolåret, medan arbetslösheten ökade både på Kungsholmen och i Vasastan.