Arbetsmiljö ska kartläggas

Fridhemsplan Arbetsmiljöverket håller just nu på med en stor kartläggning av hot och våld vid myndigheter i Sverige.

I början av juni månad ­kommer verket att besöka familjeenheten på S:t Eriks­gatan för att prata med socialsekreterare om hur perso­nalen på enheten upplever arbetsmiljön.

Enligt Arbetsmiljöverket drabbas sex arbetstagare av allvarligt hot och våld varje dag. Detta sker främst i branscher inom skola, vård och omsorg.