Arbetsmiljön är prio ett för nya socialchefen

David Gyllenstråle
Från IT-chef till socialchef på mindre än vecka för David Gyllenstråle.
Nya socialchefen sätter fokus på arbetsmiljön för att få förvaltningen på rätt köl igen efter brakförlusten.
– Viktigt att alla medarbetare fortsätter att känna delaktighet och engagemang för det uppdrag vi har, säger David Gyllenstråle, tillförordnad socialchef i Vallentuna kommun.

Det har varit några turbulenta veckor inom Socialförvaltningen sedan budgeten utan föraning visade minus 33 miljoner kronor.

I onsdags lämnade socialchefen in sin avskedsansökan med motiveringen att hon inte längre hade kommunledningens förtroende.

Hennes efterträdare blir digitalisering och IT-chefen David Gyllenstråle som tillfälligt övertar ledarskapet för en förvaltning vars hantering av ekonomin är ställd under en intern granskning.

Vilka är dina prioriteringar som tillförordnad chef i det tuffa ekonomiska läge som nu råder?

– Det är tre områden jag kommer sätta extra fokus på. Engagemang och arbetsmiljö är nummer ett. Det andra är att påbörja förändringsarbetet för att utveckla de arbetsprocesser som vi har identifierat som orsaken till den enorma miss som har skett.

Han fortsätter:

– Det tredje är att vi måste ha en öppen kommunikation genom hela socialförvaltningen så vi kan förhindra att något liknande kan ske i framtiden.

Vad är det du ser som har brustit i de områdena du beskriver?

– När det gäller att ta hand om varför det har hänt. Har vi under den tid som har gått uppräckt ett antal orsaker som kan vara anledningen. Det är kopplat till arbetsprocesser och det har att göra med som jag sa tidigare, öppen kommunikation.

Hur stor är din kännedom om de verksamheter som ryms under socialförvaltningen?

– Med tanke på att jag har suttit med i ledningsgruppen tidigare som Controller, så skulle jag säga att den är väldigt bra. Jag har stor insikt vad personalen gör inom verksamheterna, både gällande utförande sidan, myndighetsavdelningen och staben.

I och med granskningen måste situationen för personal och tjänstemän vara väldigt påfrestande. Hur ser du på det som deras chef?

– En av mina fokuspunkter är just engagemang och arbetsmiljö. Det är viktigt att medarbetarna förstår att ledningen vet att de brinner för sitt arbetet och har deras fulla förtroende. I grunden har vi en väldigt bra Socialförvaltning.

Ditt chefsuppdrag sträcker sig ungefär en månad framåt. Hinner du förbättra arbetsmiljön på så kort tid?

– Förändra arbetsmiljö är både en kort och lång process som alltid är fortlöpande. Den måste genomföras på ett genuint sätt till hela förvaltningen på en gång. Sen har jag goda relationer med förvaltningen sedan tidigare. Men jag tror det ger effekt att visa att man är på rätt riktning även på kort sikt.