Arbetsmiljön på Sofiebergsskolan anmäls

Ulla-Karin Ervik riktar skarp kritik mot Tyresö kommun.
Ulla-Karin Ervik riktar skarp kritik mot Tyresö kommun.
Byggdamm i matsalen.
Byggdamm i matsalen.
Brister i arbetsmiljön med anledning av den pågående ombyggnationen av Sofiebergsskolan anmäls.

Lärarförbundet har genom huvudskyddsombudet Ulla-Karin Ervik gjort en begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt Arbetsmiljölagen. Begäran gäller arbetsmiljön på Sofiebergsskolan i Tyresö som bygger om sitt kök från ett mottagningskök till ett tillagningskök.

När ombyggnationen nu har startats har lärare fått bedriva undervisning i bullrig miljö. De har klagat på svidande ögon, huvudvärk och trötthet, något som har påverkat koncentrationsförmågan. Skolan har en plan för att förbättra miljön för sina lärare och elever.

– Vi kan alltid flytta klassrummet som ligger närmast ombyggnationen om läraren eller eleverna tycker det. Vi hade också ett möte igår med byggarbetare, skolledningen och Ulla-Karin Ervik som ligger bakom anmälan. Självklart gör vi vad vi kan för att få till en så bra verksamhet under tiden, säger Therése Wallén som är rektor för Sofiebergsskolan.

Lärarförbundet och huvudskyddsombudet Ulla-Karin Ervik begär att kommunen vidtar nödvändiga åtgärder så att undervisningsmiljön blir bättre. De föreslår bland annat att en tillfällig paviljong ställs upp där undervisning kan bedrivas tills ombyggnationen är färdig.

– Hela scenariot uppstår på grund av att byggprocessen flyttades fram och när ombyggnaden väl startade blev det bråttom. Så pass bråttom att kommunen inte hann få dit fungerande lösningar för den befintliga verksamheten. Vi föreslog en paviljong men de menade att det inte fanns några paviljonger att tillgå. Vi är oerhört kritiska till att det inte togs fram bättre lösningar, säger Ulla-Karin Ervik.

Mätningar av partiklar i ventilationen har gjorts där svaren visar på låga halter halter av partiklar och då främst från hud och textilpartiklar. Det vill säga vanligt hushållsdamm. Ulla-Karin Ervik var rädd för att det kunde finnas partiklar i luften som kan orsaka stendammslunga efter att ett cementgolv har bilats upp vilket alltså inte är fallet.

– Eleverna äter i matsalen och i ett klassrum. Hela ombyggnationen beräknas att vara färdig till starten av höstterminen. Vi har också en nära kontakt med byggarbetarna som försöker utföra de allra bullrigaste jobben innan eller efter skoldagen, säger Therése Wallén.