Arbetsmiljöverket läxar upp Norlandia

Norlandia care som driver äldreboendena åt Vaxholms stad måste bättra sig på en rad punkter.

Det kräver Arbetsmiljöverket och hotar med straffavgifter annars.

Norlandia care i Vaxholm har fram till på fredag på sig att svara på en lång kravlista på förbättringar från Arbetsmiljöverket. Det handlar om hur säkerheten och arbetsmiljön för de anställdaska förbättras, något som också påverkar de äldre på Cyrillus, Framnäshagen och Borgmästaregården.

Tidigare har Lokaltidningen Mitt i berättat att anhöriga slagit larm om en rad missförhållanden. Av Arbetsmiljöverkets brev kan man utläsa att arbetsvillkoren på äldreboendena har försämrats de senaste åren. Detta trots att myndigheten krävde en uppryckning redan 2011, och trots att arbetsbördan för de anställda ökat. Ett skäl kan vara de många chefsbytena.

Vid en inspektion gjord avArbetsmiljöverkets i september hade nuvarande verksamhetschefen bara varit på tjänsten i tre månader och två av tre enhetschefer har också börjat sina jobb i år. En arbetstagare beskrev att hon haft elva chefer inklusive den nuvarande.

Myndigheten beskriver hur informella chefer uppstått bland de anställda, som styrt ”efter eget huvud”. Hela verksamheten beskrivs som slitsam, oklar och utan struktur.

Bland annat har rökning förekommit trots att det inte är tillåtet på arbetsplatsen och anställda har gått hem tidigare, i stället för att ta rast. När en enhet saknat personal har det funnits ovilja från de andra att hjälpa.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter har saknats och två anställda uppges ha skadat ryggen när de flyttat äldre, vilket kanske kunde ha undvikits om Norlandia följt regler och instruktioner, skriver Arbetsmiljöverket. I totalt tio punkter begär nu myndigheten att Norlandia care skärper sig, bland annat genom att inventera risker och arbetsbördor, klargöra ansvar och öka kunskapen. Verket flaggar också för att man kan komma med ett föreläggande och begära vite om inte Norlandia inte följer det. Vid denna artikels pressläggning hade Norlandia ännu inte svarat Arbetsmiljöverket och verksamhetschef Maria Larsson avböjde i fredags ytterligare kommentarer.

Fakta

Norlandias verksamhet fram till i år

2009: Norlandia tar över äldreomsorgen i Vaxholm.

2011: Revisions- och konsultbolaget PwC skriver att kommunen måste bli bättre på krav och uppföljning av Norlandias verksamhet.

2012: Socialstyrelsen utreder sedan en döende man saknat vårdplan. En 76-åring skadas svårt i en olycka.

Augusti 2013: Larm från anhöriga om underbemanning och stora brister i vården. Kommunledningen begär bättring.