ANNONS

Arbottna ska bli ekogård

De köpte Arbottna herrgård för hela 35 miljoner kronor.

Många har undrat vad som nu ska hända med försvarsmaktens gamla gård. Nu får de svar.
ANNONS

I nästan 20 år förvaltade staten Arbottna herrgård på Muskö efter att Försvarsmakten lämnade över förvaltningen i början av 90-talet.

När det blev budgivning vid försäljningen av den fallfärdiga gården, som länge varit en symbol för hela ön, höjde många på ögonbrynen. Anledningen var att det vinnande budet landade på hela 35 miljoner kronor.

Marie Eriksson, entreprenör och initiativtagare till det ekologiska lantbruket tillsammans med partnern John Higson, medger att det var ett rejält överpris men också att de inte kunnat hitta en bättre gård.

– Arbottna är drömgården. Så övergiven, så orörd och så mycket betes- och åkermark. Det är fantastiskt att få ta över ett ställe med sådan historia, säger hon.

Initiativtagarna vill bygga ett ekologiskt lantbruk med 150 andelshus i tre små täta byar. På de 216 hektaren ska även stall, ekonomi- och produktionsbyggnader och rekreationsområden finnas.

Senast i sommar kommer de första djuren till gården för att påbörja betandet av området, som riskerar att växa igen.

– Vi tänker oss mobila hönshus, får och nötdjur. Olika lantbrukare ska ut med oss och titta på det, säger Marie Eriksson.

Tankar finns även på att få igång något som tidigare var kännetecknande för ön – äppelodling.

– Vi kommer att satsa på äpplen och musteri. Det fanns väldigt mycket äppelträd en gång i tiden på Muskö och här vid Arbottna. Kanske kan vi få äppelträd över hela Muskö, inte bara vid Arbottna. Och kanske kan vi också samarbeta med de boende på ön om bed & breakfast, säger Marie Eriksson.

ANNONS

Planen för initiativtagarna är att jordbruket ska komma igång under de närmaste åren.

För många skärgårdsbor oroar vatten- och avloppsfrågan när befolkningen plötsligt ökar ­under perioder, men Marie Eriksson tror inte att det ska vara ett problem.

– Det finns så mycket ny teknik inom det miljötekniska området och självklart är vatten och avlopp något som vi investerar i, säger hon.

Infrastrukturen på Muskö anses redan i många fall vara undermålig. Men även här hoppas de drivande på en lösning.

– Vi vet att det finns behov av att bredda vägen vid skolan och vi vill komma överens med försvarsmakten om att nyttja vägen via skogen till Arbottna, säger Marie Eriksson.

Hon och John Higson räknar med att deras företag kommer att investera 500 miljoner kronor i projektet. De vill ha själva herrgårdshuset som centralanläggning för gården.

John Higson blev känd genom Bondens egen marknad på Söder i Stockholm. Kärnan i det nya projektet utgörs i dagsläget av ett tiotal bönder och mathantverkare. Huvudfinansiär är entreprenören och affärsmannen Göran Arvinius.

Fakta

Från 1790-talet

Huvudbyggnaden och flygeln härstammar från 1790-talet.

I början av 1950-talet fick Försvarsmakten tillgång till markerna runt gården när Muskö blev strategisk bas för marinen.

Under de senaste 20 åren har utredningar gjorts om huruvida Försvarsmakten behöver gården och markerna eller inte.

Haninge kommun hade förköpsrätt på de 220 hektaren, men i stället blev det budgivning där företaget Drömgården lade högsta budet på 35 miljoner.

Byggnaderna har under åren haft återkommande problem med vandalisering. De senaste åren har de båda husen på gården fått nya tak och alla fönster på herrgården har renoverats.

Gården har varit utarrenderad i tre perioder. Längsta arrendetiden hade Torsten Bretz, i över 30 år.