Arenastadens nya t-station kan flyttas

Arenastadens nya tunnelbanestation kan komma att flyttas, skriver DN.se idag. Enligt de geologiska undersökningarna som Förvaltning för utbyggd tunnelbana gjort, skulle stationen i det läge som gäller nu byggas i djup lera, vilket skulle bli dyrt och svårt.

Istället kan stationen flyttas en bit så att den istället sprängs in i urberget.

Flytten är inget som beslutats, utan saken utreds ännu.