Året som gått: Här är årets nyhetsbild

Här möts framtidens kommuninnevånare varandra för första gången.
Här möts framtidens kommuninnevånare varandra för första gången.
Det blev en del snack om nyanlända, modulhus och integration under året. Arbetet med att ta emot nya och få in de i samhället fortsätter 2018.

Startskottet för aktiviteter till nyanlända – öppen förskola.

– Naturliga mötesplatser är viktigt för de nyanlända. Öppna förskolan finns sedan tidigare och meningen är att de nyanlända ska vara i kommunen en längre tid, då faller det sig naturligt att erbjuda saker som redan är etablerade, sa initiativtagare Milla Die Sörgärde.

Imorgon: Skolan som skakades av mobbning