Året som gått – och det som kommer

Stora torget i Barkarbystaden.
Det globala och nationella har varit lokalt i Järfälla.
Mitt i Järfälla ser tillbaka på 2017 och försöker förutspå nästa års stora fråga.

Att Järfälla är en av Sveriges snabbast växande kommuner har varit tydligt år 2017. Fler medborgare och en stark ekonomi har gett skolor, äldreboenden och vägar – men också skapat debatt. Kanske har Järfälla också varit en spegel av Sverige som helhet. Stora frågor som invandring, brottslighet, byggande och miljö har varit på tapeten, och i få kommuner har de varit så lokala som i Järfälla.

Spåkulan
Under 2015 och 2016 rasade debatten om den nya simhallen i Jakobsberg. Efter mycket om och men ska simhallen vara klar för inflyttning vid årsskiftet. Nu vänds blickarna mot den gamla simhallen – vad ska hända med den? Det senaste är att den ska bevaras, kostnaderna för att riva den är för stora. Men frågan är vad de ska fyllas med? Frågan har lett till strid i kommunhuset, och kanske är 2018 året då den också tar ordentligt fäste i befolkningen.