ANNONS

Rösta fram årets byggnad i Sundbyberg

Fem hus, alla färdigställda 2017, tävlar nu om att bli Årets byggnad i Sundbyberg.
Fem hus, alla färdigställda 2017, tävlar nu om att bli Årets byggnad i Sundbyberg.
För andra året i rad delar kommunen ut priset Årets byggnad i Sundbyberg. Men det är ni Sundbybergsbor som utser vinnaren.
ANNONS

För att uppmärksamma och uppmuntra till god arkitektur ordnar Sundbyberg stad för andra året i rad tävlingen Årets byggnad.

Alla som vill, får tycka till om vilket av de fem nominerade bidragen som ska vinna. Gå in på kommunens hemsida och rösta på sin favorit.

Omröstningen pågår till den 25 maj. Vinnaren presenteras på vårmarknaden den 31 maj och får en mässingsplakett att fästa på fasaden, som pris.

Kanditat 1:

Assistenten 1, Gamla Enköpingsvägen 152-154.

Flerbostadshuset Assistenten 1, är ritat av KOD arkitekter. Huset nomineras bland annat för en smart planering, omsorg om detaljer och de soliga mötesplatserna.

Foto: Fredrik Hjerling/Sundbyberg stad

Kandidat 2:
Betslet och Grimman, Fornbyvägen 20-53
Husen är ritade av Södergruppen arkitekter. Den nya miljön längs Fornbyvägen bygger på trädgårdsstadens principer. Grimman och Betslet ligger mot skogen och tecknar en ny plats med rader av trappande gavlar.

 

Foto: Fredrik Hjerling/Sundbyberg stad

Kandidat 3:
Elverket 9, Hamngatan 11-13
Huset är ritat av Origo Arkitekter. Bostadshusen med sina karaktäristiska träfasader och branta tak står i sluttningen ner mot Bällstavikens strandpark. Tanken här har bland annat varit att skapa ett naturnära boende som smälter in i området, och samtidigt öppna upp utrymmet mot den nyanlagda strandpromenaden.

Foto: Fredrik Hjerling/Sundbyberg stad

Kandidat 4:

Sundbyberg 2:24, Kyrkogårdsvägen 2
Det gröna glashuset på Sundbybergs begravningsplats är ritat av Wingårdhs arkitekter. Tanken har varit att huset ska smälta samman med trädgården och att träkonstruktionen ska skapa en känsla av något varmt och naturnära.

 

ANNONS

Foto: Fredrik Hjerling/Sundbyberg stad

Kandidat 5:
Sprängaren 6: Vintergatan/Mariagatan
Arkitektfirman DinellJohansson har ritat huset, som fått sin form utifrån placeringen mellan det små- och det storskaliga Sundbyberg. Fasaden har delats upp i fyra delar för att samspela med omgivningens olika skalor.

 

Foto: Fredrik Hjerling/Sundbyberg stad