Århundrade med byggen och mord

BOLLSTANÄS Det fanns mycket att tala om när Bollstanäs egnahemsförening firade 100 år i Grimstagårdens bygdegård.

Egnahemsföreningen bildades alltså 1912. Den skulle tillvarata intressen hos de arbetare och trädgårdsmästare från Stockholm som köpte tomter. Bostäder och sommarstugor byggdes på 1910-och 20-talet. Under många år var det badförbud i Norrviken på grund av utsläpp från Jästfabriken i Rotebro.

En händelse som också är förknippad med Bollstanäs är ryssmorden 1918.