5-åringar fick inte leka – tvingades plugga

Ingen lek förrän matten är klar.
Ingen lek förrän matten är klar.
Femåringar tvingades sitta i skolbänken en hel förmiddag och plugga matematik, någon lek var det inte tal om förrän man var klar. Inspektörerna reagerade starkt och kommunen krävde av förskolan att rätta till bristerna omedelbart.
– Det var så pass allvarligt, säger utbildningschefen Patrik Forshage.

Under en oanmäld inspektion på en fristående förskola i Täby upptäckte kommunen att barn i fyra- och femårsåldern tvingades sitta en hel förmiddag och plugga matte. När barnen ville göra någonting annat ska pedagogerna ha sagt att de inte hade något annat val än att fortsätta med matten.

– Våra inspektörer iakttog att verksamheten var väldigt skollik, man satt i bänkar under en lång tid och räknade matte. Enligt skollagen ska undervisningen i förskolan inte vara skolliknande utan den ska bygga på lek och lust, säger utbildningschef Patrik Forshage.

Barnens kreativitet begränsades

Under hela förmiddagen inspektörerna var på plats fick några av barnen inte någon tid alls för lek innan det var dags för lunch. Man skrev också att barnens fantasi och kreativitet begränsades av att dagen är uppdelad i olika arbetspass. Skolans möblering hade dessutom större likheter med en skola för äldre barn, än den hos en förskola.

– Jag ansåg att bristerna var så pass allvarliga att jag föreslog till utbildningsnämnden att förelägga förskolan att de raskt skulle inkomma med en plan för hur de skulle komma till rätta med bristerna, säger Patrik Forshage.

Rättade snabb till bristerna

Vilket förskolan var snabba med att göra. Enligt Patrik Forshage ska de ha svarat att de inte var stolta över rapporten och att förmiddagen inte var representativ för hur förskolan bedrevs generellt.

– De skickade in en plan på åtgärder och nu ska förskolan inte fortsätta på det sätt som de gjort.