Arkeologer rycker ut inför depåbygge

Tågdepån planeras ligga i närheten av Molnby station.
Tågdepån planeras ligga i närheten av Molnby station.

Molnby En särskild arkeologisk utgrävning ska genomföras i Molnby inför planläggningen att bygga en tågdepå för Roslags­banan nära stationen. Det har länsstyrelsen beslutat.

Det är två fastigheter i Molnby som ska undersökas av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU).

Utgrävningar i Molnby gjordes redan för ett par år sedan men nu anser man att det behövs en ny utgrävning av dessa två områden eftersom de inte undersökts tidigare.

Länsstyrelsen vill att utgrävningarna påbörjas snarast.

Tågdepån är en del av kapacitetsförstärkningen av Roslagsbanan.