Arkitekt till Bredäng: ”Glöm inte barnen när det byggs”

pojke i lekpark
Lek och rörelse är viktigt för barns välbefinnande och utveckling – något det inte alltid tagits tillräcklig hänsyn till vid stadsplanering.
När staden ska förtätas är det viktigt att inte glömma barnen. Det är temat vid den tredje föreläsningen om förtätning, i Jakobsbergs gård.

Lördag den 3 december klockan 13-15 finns Suzanne de Laval, arkitekt och teknologie doktor i arkitekturanalys, på plats i Jakobsbergs gård i Bredäng. Där ger hon föreläsningen ”Bygga för barn – barns behov av utevistelse.”

Förtätning och stadsplanering sker ofta på barns bekostnad, menar Suzanne de Laval, som tidigare i höst gav ut boken ”Bygga stad för barn” (forskningsstiftelsen Arkus). I den berättar hon om den kunskap som finns om hur man kan planera för barns behov av lek, äventyr och utveckling – men att kunskapen inte tas till vara.

Ämnet är högaktuellt, med tanke på den exploatering som väntar i Bredäng och resten av stadsdelen. 4 000 nya bostäder ska byggas, genom Fokus Skärholmen. Vad händer då till exempel med grönområden och parker?

Suzanne de Laval har lång erfarenhet av att arbeta med planeringsprocesser i Stockholm. Hon har bland annat arbetat mycket med samråd och dialog med medborgare under planeringsprocesser, bland annat i förorter som Akalla, Tensta, Husby, Rinkeby och Hjulsta, och involverar ofta barn i frågor som rör dem.I sitt arbete med barn och arkitektur har hon dessutom byggt upp ett internationellt nätverk.

Föreläsningen i Jakobsbergs gård är den tredje och sista i serien och byggande om förtätning.