Arkitekt: ”Skicka bilder till makthavarna på platser du vill bevara”

Jakobsbergs gård satsar på föreläsningar om byggande i höst.
Jakobsbergs gård satsar på föreläsningar om byggande i höst.
Värna inte bara om din egen lägenhet eller ditt eget hus – utan också om de gemensamma platserna i ditt område. Uppmaningen kommer från arkitekten Pehr Mikael Sällström, som föreläser i Jakobsbergs gård i Bredäng lördagen den 19 november.

Under åren som kommer ska 4 000 nya bostäder byggas i Skärholmens stadsdel. Därför ordnar Jakobsbergs gård en föreläsningsserie i höst, om förtätning och byggande. Lördag den 19 november, klockan 13–15, är det dags för del två. På plats är arkitekten, forskaren och planeraren Pehr Mikael Sällström, som ska berätta om ”värdebaserad stadsutveckling”.

– Den ska handla om de offentliga rummen, där människor kan mötas, komma till tals, vara trygga, få inspiration och kanske lära känna varandra, säger han.

När byggfeber råder finns risk att dessa platser försvinner, är hans erfarenhet. Han vill därför inspirera människor att ta initiativet att berätta om vilka platser de uppskattar för makthavarna. Ett sätt är att ta bilder av platsen – kanske en lekplats, en talldunge eller en vacker utsikt – och skicka den till stadsbyggnadskontoret med en förklaring om varför platsen bör bevaras.

Det behöver inte finnas några byggplaner för att man ska göra det, betonar han. Det är bra om tjänstemännen vet vad människor uppskattar i sina områden redan innan de börjar planera.

– Det är bra att uppvakta stadsbyggnadskontoret innan något ens har hänt, och på så sätt förekomma eventuella exploateringsförslag. Det är otroligt värdefullt för dem som planerar områdena att ha god kännedom om vad invånarna vill bevara, säger Pehr Mikael Sällström.