Arkitekten som ritade Tensta har avlidit

TENSTA Igor Dergalin har avlidit. Han var arkitekten bakom Stockholmsförorten Tensta , Sveriges första miljonprogram.

Tenstas generalplan antogs 1965 och Igor Dergalin fick i uppdrag att rita och utforma Tensta i Stockholm. Det var då det dittills största byggprojektet i Stockholms historia.

Just nu pågår utställningen ”Tensta museum: Rapporter från Sverige” där Dergalins originalskisser finns representerade.