Arkitekter gör skisser inför nya Vallentuna

VALLENTUNA Två arkitektkontor har fått i uppdrag av Vallentuna kommun att göra parallella skisser över hur bebyggelsen i centrala Vallentuna kan komma att se ut i framtiden. Att tänka sig ett framtida Vallentuna utifrån den ganska grovhuggna strukturplan som finns är svårt för medborgarna, enligt tjänstemän på kommunen. Även fastighetsägaren Vallentuna centrum AB finns med i projektet.