Arlanda vill flytta buller från Väsby

SAS nya Boeing 737 har teknik för kurvade inflygningar över Täby.
SAS nya Boeing 737 har teknik för kurvade inflygningar över Täby.
Flygbuller över Upplands Väsby flyttas till Täby.

I alla fall om Arlandas ägare får som de vill.

Nu förbereds förhandlingarna om flygplatsens nya miljötillstånd.

Enligt Arlandas nuvarande miljötillstånd ska det vara slut med flyg över Upplands Väsby efter 2018. Arlandas ägare Swedavia därför använda så kallade kurvade inflygningar – och flyga över Täby i stället.

Det görs redan i dag men i mycket liten utsträckning. Under 2011 tog sig bara sju plan ner till Arlanda med hjälp av kurvade inflygningar, enligt Luftfartsverket. Det låga antalet beror framförallt på att merparten plan har för omodern navigationsutrustning.

Men fler och fler flygbolag byter ut sina flottor. Nyligen ersatte till exempel SAS alla sina MD80 med nya Boeing 737. Modellen klarar kurvade inflygningar galant.

Swedavia kräver nu att få fortsätta flyga över Upplands Väsby, men med förutsättningen att få använda kurvade inflygningar så mycket det bara går.

– Vi jobbar hårt för mer flyg över Täby. Med nuvarande regler har vi flygförbud över Upplands Väsby från och med 2018 och måste därför hitta alternativ, säger Jan Lindqvist, informationschef på Swedavia.

Om all trafik över Väsby skulle flyttas till Täby innebär det ungefär 15 000 flygningar på 900 meters höjd över kommunen varje år.

I höst ska Miljödomstolen ta ställning till Swedavias ansökan. Täby kommun har sagt sin mening i form av en skrivelse till företaget. Budskapet är att ”Täby kommun inte kan godta att nya flygvägar medför ökade bullerstörningar för kommunens invånare”.

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande, är dock övertygad om att merparten av allt flyg kommer att gå över Upplands Väsby även i framtiden.

– Arlanda måste få utvecklas men man vinner inget på att bara flytta runt bullret, säger han.