Årlig kontroll av sjön efter ispiken

Hellasgården inför troligen nya kontrollrutiner efter att en ispik hittats i vattnet vid en av badbryggorna.

– Jättebra, då har det blivit så att de har reagerat, säger Lars Alexandersson som ofta badar vid bryggan.

– Det var där spjutet satt.

Lars Alexandersson, vinterbadare vid Hellasgården sedan 20 år tillbaka, visar platsen där ispiken satt i sjöbotten när den upptäcktes för tre veckor sedan.

Räddningstjänsten gjorde fyndet i Källtorpssjön under en övning, och tog då bort ispiken och gjorde en polisanmälan.

Enligt en skylt vid bryggan är denna avsedd för bastubadare. Men även andra badgäster använder den, och ofta hoppar barn och ungdomar från bryggan, säger Lars Alexandersson.

På platsen är Källtorpssjön enligt Alexandersson drygt tre meter djup. Ispiken på sjöbotten stod enligt brandkåren någon meter från bryggan, och kunde alltså ha orsakat en allvarlig skada om någon hoppat på den.

Som flitig bastubadare har han under åren försökt förmå Hellasgården och Stockholms stad, som förvaltar respektive äger marken, att förbättra säkerheten på platsen. Framför allt vintertid, genom att sanda den isiga stranden. Alexandersson anser att båda hittills frånsagt sig ansvaret och hänvisar till varandra.

Ispiken på sjöbotten är ännu ett exempel på undermåligt underhåll, tycker Lars Alexandersson:

– Det vi bastubadare försöker driva är att Stockholms stads säkerhetspolicy ska genomföras här.

Kurt Nyström, förvaltare i Garantföreningen Hellas friluftshem som förvaltar Hellasgården, säger att föreningen inte har några fasta rutiner för att undersöka sjöbotten vid bryggan.

Nu kan det ändras. Föreningen kan komma att undersöka sjöbotten två gånger per år, vår och höst, till följd av det inträffade. Kurt Nyström säger att detta egentligen inte är föreningens ansvar, men att man nu tar på sig det ändå. Men de behöver hjälp av Stockholms stad, tillägger han.

Enligt Thomas Wiklund vid idrottsförvaltningen i Stockholms stad, ligger ansvaret för skötseln av Hellasgården på föreningen. Att en ispik hittats i vattnet vid bastubryggan kände Thomas Wiklund inte till när Mitt i ringer.

– Eftersom frågan är ny för mig måste jag prata med Hellas (föreningen). En ispik trillar inte ned av sig själv. Om det är som du säger är steg ett att ta reda på vad som har hänt. Som du beskriver det låter det väldigt allvarligt.

Att Hellasgården nu överväger nya rutiner för att undersöka sjöbotten välkomnar Lars Alexandersson.

– Jättebra, då har det blivit så att de har reagerat.

Han tycker att en skylt ska sättas upp på platsen, där det varnas för att man badar på egen risk.

Lars Alexandersson, flitig bastubadare i Källtorpssjön, välkomnar beskedet om att sjöbotten kan börja kontrolleras inför badsäsongerna efter fyndet av ispiken.

En ispik trillar inte ned av sig själv.Thomas wiklund idrottsförvaltningen

Fakta

Källtorpssjön populär badplats

Mellan en halv miljon och en miljon människor besöker Hellasgården årligen. Hur många av dem som badar i Källtorpssjön saknas statistik om.

Enligt bastubadaren Lars Alexandersson badar omkring 250 personer bastu året om. Under en fin sommardag kan ett tusental badgäster besöka den del av Källtorpssjön där bastubryggan ligger.