Arriva backar efter föräldraprotester

Emmy Nygård, Linn Nygård och mamma Marita Persson Nygård, har ända sedan i augusti velat ha tillbaka den gamla avgångstiden för bussen från Sätra äng.
Emmy Nygård, Linn Nygård och mamma Marita Persson Nygård, har ända sedan i augusti velat ha tillbaka den gamla avgångstiden för bussen från Sätra äng.
Inför höstterminsstarten lyfte Arriva bort en busstid i morgonens tidtabell. Då tvingades skolbarnen ta en buss som gjorde att de kom antingen alldeles för tidigt eller för sent till skolan.

Många elever i västra Danderyd tar buss 602 till Kyrkskolan, Fribergaskolan, Kevingeskolan och Mörbyskolan på morgonen.

Inför höstterminsstarten flyttade SL:s entreprenör Arriva plötsligt fram bussens avgångstid så att den gick klockan 7.54 från Sätra äng. Men ändringen innebar också att många elever kom för sent till skolan. Alternativet för dem blev att ta en tidigare buss som gjorde att de kom fram till skolan 20–25 minuter innan skolan började.

Marita Persson Nygård är ledamot av styrelsen för Kyrkskolans föräldraförening och mamma till sjätteklassarna Linn Nygård och Emmy Nygård som drabbades av ändringen i busstidtabellen.

– Jag har funderat över vem som har ansvaret för barnen när de kommer så tidigt till skolan och det inte är några lärare där, säger hon.

På Kyrkskolan uppger man att det är föräldrarna som har ansvaret för barnen på morgonen om barnen inte är inskrivna i fritidsverksamheten. Skolan har fritidsverksamhet för lågstadiet samt för elever i årskurs fyra och fem om föräldrarna vill.

Flera representanter från Kyrkskolans föräldraförening har vid olika tillfällen ända sedan augusti kontaktat Arriva och bett att man ska återgå till den ursprungliga tidtabellen. Men ingenting har hänt.

– Det har retat upp oss. Hur mycket ska man behöva stöta på för att de ska lyssna, säger Marita Persson Nygård.

Peter Wattvil är kommunikatör hos Arriva som vid årsskiftet tog över ansvaret för busstrafiken i bland annat Danderyd.

– Det var olyckligt att turen ändrades i hösttidtabellen. Vi var inte medvetna om att så många skolbarn åkte turen. Om vi hade vetat det hade vi inte gjort ändringen, säger han.

Peter Wattvil säger att man jobbar med att effektivisera i systemet och att felet uppstod i samband med det.

– Ibland blir det galet, säger han.

Nu lovar han att den gamla tiden i tabellen ska återinföras den 15 december.

Varför har det dröjt så länge, hela hösten?

– Vi kan bara göra tidtabellförändringar inför vår- och höstterminer och till sommaren. Det blir för komplicerat annars. Det handlar om att en buss påverkar hela omloppet och om nya turlistor. Nu ändrar vi tillbaka och beklagar att det är så många som har drabbats, säger Peter Wattvil.

Det var olyckligt att turen ändrades i hösttidtabellen. Vi var inte medvetna om att så många skolbarn åkte turen.Peter Wattvil kommunikatör hos Arriva

Fakta

Så görs busstidtabellerna

SL beställer trafik till ett område med ungefärlig turtäthet.

Entreprenören (Arriva) är utförare och den part som fastställer de exakta avgångstiderna.

I ett steg ska entreprenören se till infrastrukturen längs linjen, om det finns skolor, arbetsplatser eller annan infrastruktur som man behöver ta hänsyn till och planera tidtabellen efter.

Källa: Arriva