Årsdagen kan väcka oro och rädsla

Nu när terrorattentatet uppmärksammas kan oro och rädsla väckas. Men det är Inget sjukligt utan en naturlig reaktion, enligt landstingets kris- och katastrofcentrum. Och det finns hjälp att få.

När årsdagen efter terrorattentatet på Drottninggatan uppmärksammas kan oro uppstå. Stockholms läns landsting går nu går ut med information om vart man kan vända sig.

– Man kan i samband med att årsdagen uppmärksammas i till exempel media bli rädd och orolig igen, det är inget sjukligt utan en naturlig reaktion, även så här ett år efteråt, säger Charlotte Therup Svedenlöf, chef för Regionalt kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologi vid  landstinget.

Efter attentatet öppnade landstinget krisstödstelefoner och ett krisstödscentrum, dit många sökte sig då. Det kan finnas personer som mått dåligt sedan dess, men inte sökt hjälp, vars oro nu väcks ytterligare.

Terror skapar mer ohälsa än naturkatastrofer

Charlotte Therup Svedenlöf

Oro kan uppstå även om man inte varit direkt eller indirekt drabbad:

– Man kan tänka att det skulle ha kunnat hända mig, jag skulle ha kunnat vara där. Just terror skapar mer obehag och ohälsa än naturkatastrofer, det är ju någon eller några som haft ont uppsåt, säger Charlotte Therup Svedenlöf.

Det finns hjälp att få för dem som behöver, hos husläkare eller vårdcentral eller vid de psykiatriska mottagningarna. 

Viktigt prata om sin oro

På Regionalt kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologis webbplats finns informationsmaterial, även sådant som riktar sig till barn. Bup har också tagit fram råd för barn som är oroliga efter terrordådet.

– När det gäller barn är det viktigt att finnas lite extra till hands, om de har frågor kring det som hände, och att svara så konkret det går, säger Charlotte Therup Svedenlöf.

Generellt är den bästa, och första, hjälpen att prata med anhöriga och närstående om man känner oro, menar hon.

– Samtala om det som händer med någon du har förtroende för – det är det viktigaste.

Fakta

Här finns hjälp

Jourmottagningar finns vid Rosenlunds sjukhus på Södermalm och vid Huddinge sjukhus. Mobila akutenheter finns vid St Görans sjukhus på Kungsholmen och vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Råd för barn som oroar sig finns hos Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup).

Informationsmaterial att ladda hem finns på Kris- och katastrofpsykologi.

Vårdguiden kan man läsa om hur allvarliga händelser påverkar oss.

Källa: Regionalt Kunskapscentrum för Kris- och katastrofpsykologi