Arsenik i marken vid skolan Utsikten

Det finns föroreningar i marken under skolan Utsikten i Kyrkviken.
Det finns föroreningar i marken under skolan Utsikten i Kyrkviken.

Kyrkviken Det finns förhöjda halter av föroreningar i marken vid skolan I Ur och Skur Utsikten i inre Kyrkviken, bekräftar nytagna markprover. Halterna innebär ingen direkt hälsorisk och eleverna kan gå kvar i skolan, men kommunen ska ta nya prover efter sommaren och sanera där det behövs.

Det är arsenik och poly­aromatiska kolväten som finns i marken, rester från tidigare verksamheter i ­området.

Halterna ligger precis över Naturvårdsverkets riktvärden men hälsorisker uppstår bara om man vistas inom samma område under många år och samtidigt dagligen får i sig och sväljer en viss mängd jord, enligt kommunen.