Min lokala hjälte

Årsta kan få sim- och idrottshall

Årstasimhall
Fastighetskontoret ska utreda möjligheterna att bygga en simhall vid Årstafältet.
Årsta kan få en simhall.
Fastighetskontoret ska utreda möjligheterna att anlägga en sim- och idrottshall vid Årstafältet.
Förslaget innehåller en 25-metersbassäng och en fullstor idrottshall.

Årsta kan få en egen sim- och idrottshall. Fastighetskontoret har fått i uppdrag av idrottsförvaltningen att utreda möjligheten iför att anlägga en sim- och idrottshall vid Årstafältet. Föreslagen plats är strax nordost om korsningen Östbergabackarna/Östbergavägen.

Simhallen ska enligt beställningen innehålla en 25-metersbassägn, en undervisningsbassäng, en fullstor idrottshall och gruppträningsrum med tillhörande omklädningsrum och kafé.