Årsta pilotområde för att åka miljövänligt

Magnus Engervall, Nordenchef på Snappcar.
Magnus Engervall, Nordenchef på Snappcar.
Årsta och Liljeholmen blir pilotområden i ett nytt EU-projekt för hållbara transporter.

Med hjälp av en app som samlar miljövänligare alternativ ska grannar kunna dela bil.

Äger du ingen bil men behöver bil ibland? Eller står din bil parkerad på gatan hela dagarna medan du är på jobbet?

Nu blir Årsta och Liljeholmen pilotområden i ett EU-projekt för hållbara privata transporter. Projektet leds av Stockholms stad tillsammans med bland annat KTH och Snappcar.

En app samlar miljövänliga transportalternativ. Det kan handla om både privatbilar, hyrcyklar, taxi och hyrbilar.

– Ambitionen är att det ska vara ett samlingsställe för flera olika tjänster som man kan använda för att transportera sig från A till B. Ett miljövänligare alternativ än att ha en egen bil, säger Magnus Engervall, Nordenchef på Snappcar.

Enligt honom finns det fyra miljoner bilar i Sverige som inte används större delen av tiden.

Det här måste bygga på att det finns många tillgängliga bilar i närområdet?

– Vi har idag hundra uppsignade bilar i Stockholm. Vi kommer att öka antalet där och fokusera på Årsta och Liljeholmen, säger Magnus Engervall.

Målet är att ytterligare 800 privatbilar i Stockholm, varav en fjärdedel elbilar, ska delas. På det sättet ska koldioxidutsläppen från privatbilar minska med 90 000 ton under den fyraårsperiod som projektet pågår.

Vad är poängen med att samla bilar, cyklar och kollektivtrafik i en app?

– Det blir enklare för användarna att få en överblick. Och vi vill få dem att tänka på det sättet. Äger man en bil tar man ofta den automatiskt, säger Magnus Engervall.

Bilägarna sätter själva sina priser. Det kan vara 200 kronor för ett par timmar.

Varför är just Årsta och Liljeholmen pilotområden?

– Jag tror att det är områden där det bor många unga personer som är open minded till nya lösningar. Det byggs också mycket nytt och man vill bygga in det miljömässiga tänket som en del av infrastrukturen i området

Projektet fokuserar inledningsvis på innerstan och Hammarby sjöstad, Årsta och Liljeholmen. Förutom Stockholm är Madrid, München, Åbo och Rusa i Bulgarien del av det fyra år långa EU-projektet som startar den 1 september. Stockholmsdelen av projektet kostar ca 35 miljoner kronor.