Årsta ska få 1 675 nya bostäder

Detaljplanen för den inledande etappen av Åstrastråket är nu klar. Årstastråket går genom Årsta och Enskede gård och här ska man sammanlagt bygga 1 675 bostäder i tre etapper.

I den inledande etappen ska det byggas ungefär 418 lägenheter och en förskola. Johanneshovsvägen och Årstavägen ska också byggas om till stadsgator.

– Det här kommer att innebära en väldigt stor förändring för området, säger Sten Nordin (M), Stockholms finansborgarråd.

– Jag ser att alla blir vinnare på att de nya bostäderna blir till, även de som har bostad i dag.

Datum för byggstart är ännu inte fastställt, men kan komma att ske i slutet på året, enligt Sten Nordin.