Årsta får nytt vård- och omsorgsboende

Äldre.
Ett modernt vård- och omsorgsboende ska vara klart 2020 i Årsta.
Planerna på ett nytt vård -och omsorgsboende i Årsta får nu fastare form. Micasa fastigheter ska utreda möjligheten att riva nedlagda Årsta sjukhem och uppföra en ny, modern byggnad där.

Tanken är att det nya vård- och omsorgsboendet ska stå klart 2020, och rymma 72 platser. Dessutom ska Micasa utreda om det även finns utrymme för ett trygghetsboende med ett aktivitetscentrum på platsen. I gällande detaljplan medges inte detta. Ska projektet genomföras måste därför detaljplanen ändras.

Micasa äger fastigheten där Årsta sjukhem ligger sedan 2004 då man köpte den av Stockholms stad. Byggnaden, från 1961, är nedsliten och uppfyller inte Arbetsmiljöverkets krav på utrymmen i badrummen. Dessutom är byggnaden betydligt mer energikrävande än nybyggda hus. Därför vill Micasa riva Årsta sjukhem och uppföra nya, moderna byggnader.

Fastighetsbolaget ska nu utreda förutsättningarna för detta, på uppdrag av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Det formella beslutet fattas på torsdag.