Min lokala hjälte

Nu ska trafikkaoset bort vid Årstaberg

Per Lindelöf tyket att det är bökigt vid Årstaberg, både för cyklister och fotgängare.
Per Lindelöf tyket att det är bökigt vid Årstaberg, både för cyklister och fotgängare.
Framkomlighet och trafiksäkerhet fungerar dåligt vid Årstaberg. Och än värre blir det i takt med att området växer och Tvärbanan ökar turtätheten.
Nu ska förslag på åtgärder tas fram.

När Mitt i söderort i höstas bad er läsare att lista de värsta cykelplatserna i stadsdelen hamnade Årstaberg i topp.

– Här är inte bra på något sätt, varken som gående eller cyklist, sa Östbergsbon Pär Lindelöf, som vi träffade vid Årstaberg.

Trafikkontoret lät dock meddela att det inte fanns några planer på att åtgärda platsen. Men nu dömer även trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting ut knutpunkten.

”Befintlig bytespunkt mellan tvärbana, buss och pendel har funktionella brister. Både kortsiktiga och långsiktiga förändringar av bytespunkten bedöms vara nödvändiga att genomföra.”

Trafikförvaltningen.

– Det handlar om att förbättra bytespunkten, dels genom att göra den tryggare, dels genom att göra den funktionellt bättre, säger handläggaren Jens Plambeck.

Anledningen till att man tittar på Årstaberg är att det ska byggas bostäder i området. Ökat antal resenärer och en framtida utökning av pendeltågstrafiken innebär att stationen på sikt måste byggas ut.

Genom bytespunkten går en cykelbana som ingår i det regionala cykelstråket. Cykel- och gångbanor korsar varandra och olycksrisken är påtaglig. Förvaltningen konstaterar att framkomligheten för bussar och boende samt besökare till området genom plankorsningen med Tvärbanan fungerar dåligt och kommer att försämras ytterligare då Tvärbanan ökar sin turtäthet. Pendeltågsstationen har nått sitt kapacitetstak och stationsutformningen måste ses över och förändras. Dessutom diskuteras en ny linje för tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan med en station i Årstaberg.

Förslag till åtgärder ska tas fram under 2017

Staden, Trafikverket och trafikförvaltningen ska nu tillsammans genomföra en åtgärdsvalsstudie.

Alternativa lösningar på kort och lång sikt ska utredas och redovisas och en etapputbyggnad av bytespunkten förväntas bli nödvändig.

– Det finns ett antal utmaningar och utredningen ska återkomma till nämnden med förslag på åtgärder, säger Jens Plambeck.

Åtgärdsvalsstudien ska genomföras under 2017.