Årstabron redo för 50 år till

1929 stod Sveriges kanske vackraste bro färdig.

83 år senare är den fortfarande i bruk – även om den inte längre är Sveriges längsta.

Snart är renoveringen av det statliga byggnadsminnet, som ska säkerställa dess kommande 50 år, färdigt.

Redan 1860 byggdes den första järnvägsförbindelsen för västra stambanan över Årstaviken. En låg bank uppfördes i höjd med nuvarande Liljeholmsbron. Några brofundament syns fortfarande intill Liljeholmsbrons södra landfäste.

Men när Hammarbyleden – farled mellan Saltsjön och Mälaren – började byggas 1918 för den växande sjöfarten behövdes en ny högre bro över Årstaviken.

1918 utlyste därför Järnvägsstyrelsen en internationell pristävling om dess utformning. Ett år senare hade 34 förslag inkommit, skriver Hans Björkman & Gert Ekström i ”Stockholms järnvägar – miljöer från förr och nu”.

Vinnarna var ett tyskt konsortium.

Men byggstarten för bron drog ut på tiden på grund av utredningar och när den äntligen började byggas av konstruktörerna Ernst Nilsson och Salomon Kasarnowsky i april 1925 hade inte ritningarna längre särskilt stora likheter med det vinnande förslaget.

Arbetet stötte även på nya förseningar bara en dag efter byggstart – då brobyggarna gick ut i lönestrejk. Konflikten varade i tre månader. Sommaren därpå, 1926, strejkade arbetarna igen, nu för bättre sjukersättning. Järnvägsstyrelsen fick då nog och sa upp entreprenören.

Först 1928 – tre år efter starten – var grundsättningen färdig. Men sedan gick det undan. Den 25 november 1929 öppnades Sveriges då längsta bro för trafik efter pampig invigning. Kung Gustaf V stod för den.

Årstabron var mer än bara längst i Sverige – 753 meter. Det var även den första svenska bro vars pelare var grundlagda under vattnet i tryckkammare.

Arkitekten Cyrillus Johansson hade försett bron med 19 valvbågar av betong. På brons södra sida om Årsta holmar fanns ett 150 meter långt bågformat brospann i stålfackverk. På den norra sidan om holmarna dominerade två pelare dess utseende. Detta var inte bara ett estetiskt grepp av Cyrillus Johansson utan även ett praktiskt: spannet mellan pylonerna kunde från början lyftas upp om passage av höga fartyg blev aktuell.

Kostnaden för bygget landade på elva miljoner kronor.

Bron togs fort till Stockholmarnas hjärtan, och anses av många entusiaster vara Sveriges vackraste bro. 1956 blev den frimärke och 1982 fick den en 25 sekunder lång panorering i Abbas musikvideo till ”The Day Before You Came”.

Bron är sedan 1986 statligt byggnadsminne.

År 2000 påbörjades arbetet med ytterligare en Årstabro för tågtrafik väster om den första. Den 28 augusti 2005 var det dags för kunglig invigning ännu en gång. Denna gång hette dock konungen Carl XVI Gustaf.

I år kommer den fem år långa renoveringen av bron, som ska säkerställa dess kommande 50 år, att avslutas.