Så ska Årstadal bli grönare för barnen

Andra delen av Årstabergsparken, vid Sjöviksbacken. Här blir det ex bollplan och parkour.
Andra delen av Årstabergsparken, vid Sjöviksbacken. Här blir det ex bollplan och parkour.
Så här ser parkprogrammet för Årstadal ut.
Så här ser parkprogrammet för Årstadal ut.
Årstadal växer så det knakar.
När det är färdigbyggt väntas 14 000 invånare bo här, däribland 1 800 förskolebarn.
Nu – i elfte timmen – försöker staden få till en stadsdelspark och fler lekplatser i det tätbebyggda området.

Nils-Erik Eriksson och hans barnbarn Alma, 4 år, tittar in genom stängslet till Fredsborgsparken, eller Kaninparken som den heter i folkmun.
– Där lekte jag när jag var liten, säger Alma lite högtidligt.
I hennes värld har lekparken varit stängd för renovering väldigt länge. Och faktum är att upprustningen är inne på övertid.

Nils-Erik Eriksson och Alma, 4 år, vid Kaninparken.

– Egentligen skulle den ha varit färdig förra året, men den tidiga snön som kom stoppade allt beläggningsarbete, säger Britt Berntsson, landskapsarkitekt på exploateringskontoret.
Men nu i maj ska parken vara klar. Och då ska den bestå av nya och tåligare lekredskap, fler sittplatser och mer växtlighet. Vattenkonstverket och hararnas hus (ja, det är egentligen harar) har rustats upp. Lekplatsen får även studsmattor, en mycket större sandlåda, en modern variant av rutschkana och buskage där man kan leka och gömma sig. För att gräsmattan ska tåla spring av många barnfötter byggs jordlagret upp med en blandning av biokol och stenkross.
Hur blir det med gungorna? Många önskar småbarnsgungor?
– Det blir både en kompisgunga och en småbarnsgunga. Jag vet att gungor är något som efterfrågas, och jag förstår att de är populära. Svårigheten är att de är så ytkrävande, säger Britt Berntsson.
Hon tillägger att en gungpark kommer att byggas om några år.
– Jag tror att vi får till ett bra utbud när allt är klart, men något eldorado av gungor blir det inte.

Utbyggnaden av Årstadal har kommit mer än halvvägs och när det är färdigbyggt beräknas 14 000 invånare bo här. Antalet förskolebarn kommer att öka från dagens 700 till 1 800.
Men att det skulle krylla av barn i området kom uppenbarligen som en överraskning för de som planerade området. Förskolegårdarna är små och trånga och det är ont om parker att gå iväg till. De parker som finns är hårt slitna.

Klara, 10 år, gillar att klättra upp och sitta på stenen på Sjövikstorget.

Staden försöker nu få till en stadsdelspark – Årstabergsparken – genom att använda den obyggda men utspridda naturmark som finns i området. Ett system av trappor och gångvägar ska binda ihop parken från Södertäljevägen till Årstabron. Den första delen, som blir klar i år, ligger uppe på berget vid Nybodahöjden. Här finns numera kojor, gungor, och en rutschkana i tunnel.

– Men tanken är inte att fylla området med lekredskap, utan att det ska vara naturmark där barn kan plocka pinnar och stenar och använda sin fantasi, säger Britt Berntsson.


Arbetet pågår fortfarande med skärmtaket i den så kallade gläntan, där barn på utflykt ska kunna få skydd mot sol och regn. Utsiktstornet av trä har dock blivit fördröjt på grund av ett överklagat bygglov och det är oklart när det kommer upp. Parken ska dock vara klar före sommaren i år.

Andra delen i Årstabergsparken, Kröken, ligger vid Sjöviksbacken och beräknas stå färdig under hösten 2017. Här anläggs en bollplan och ett utegym på Fortums pumpstation.
– Det blir ett lite parkourartat utegym, man lyfter sig själv i stället för stockar.
Odlingslotter planeras en bit därifrån, och redan i mitten på maj kommer pallkragar, kompost och vattenpost att finnas på plats för den som vill odla. Jord får man stå för själv.
– En odlingsförening ska bildas. Den som vill vara med kan kontakta stadsdelsförvaltningen för mer information, säger Britt Berntsson.
De övriga delarna i parkprogrammet byggs successivt mellan 2018 och 2024.