Årstafältet byggs ut – förslag på 90 nya lägenheter

Årstafältet 2018, utan bebyggelse.
Årstafältet kan komma att se väldigt annorlunda ut framöver.
Stockholmshem föreslår nybygge på Årstafältet. Totalt gäller det 90 bostäder, LSS-boende, och kommersiella byggnader.

Stora planer för Årstafältet har funnits sedan 2010, med en målsättning på runt 6250 bostäder och en stadsdelspark. Det beräknas vara färdigställt 2032.

AB Stockholmshem vill nu investera 306 miljoner för att bygga 90 nya lägenheter, ett LSS-boende, och kommersiella lokaler.

Byggförslaget är en del av de totalt 675 bostäder som planeras i det området av Årstafältet, som kallas för Årstafältet Etapp 4a.

Ligga bredvid stadsdelsparken

I inriktningsbeslutet står det ”Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB är positiva till projektet och anser att det leder till ett bra tillskott av hyresrätter i kollektivtrafiknära läge.”

Bostäderna kommer att ligga i anslutning till den blivande stadsdelsparken och den befintliga bebyggelsen i Valla. Hur stora lägenheterna kan komma att bli ska utredas under planarbetet.

Byggstart tidigast 2025

Detaljplanen ska beslutas av kommunfullmäktige under slutet av 2020, och överklagas inte byggplanerna väntas bygget kunna dra igång under 2025.