ANNONS

Årstafältet får 11 kilometer cykelbana

Så här ska det nya Årstafältet se ut.
Så här ska det nya Årstafältet se ut.
Bygget av den nya stadsdelen på Årstafältet som ska rymma 6 000 lägenheter är igång.
Det kommer också att anläggas 11 kilometer cykelväg. Ambitionen är att det ska bli en "cykelvänlig stadsdel".
ANNONS

Den 26 maj togs det första spadtaget till Årstafältet. Det kommer att bli en helt ny stadsdelen med 6 000 lägenheter för 15 000 invånare, en stor park, skolor och förskolor.

Ambitionen är även att det ska bli en cykelstadsdel.

– Vi har redan från första början haft som mål att Årstafältet ska bli en cykelstadsdel – inte bara för pendlare utan även för skolbarn och rekreation, säger Carolina Stenbeck, trafikplanerare Tyréns, i ett pressmeddelande.

Det innbeör att det anläggs 11 kilometer cykelbanor och att både huvud- och lokalgator är anpassade till cykeltrafik. I varje kvarter ersätts viss bilparkering med cykelparkering.

Tyréns har även gjort en ovanligt omfattande utredning av hur man tar sig till och från området med cykel.

– Vi har pekat ut brister i förbindelserna till strategiska målpunkter och vilka åtgärder som är nödvändiga för att cykeltrafiken ska fungera bättre, säger carolina Stenbeck i pressmeddelandet.