ANNONS

Årstafältet får en park stor som Skansen

Årstafältet ska bli en helt ny stadsdel med 15 000 invånare - lika stor som Hudiksvall. Här planeras för lägenheter, skolor stadsradhus, tunnelbana och en park stor som Skansen.
Vi tog en närmare titt på jätteplanerna.
ANNONS

Det har snackats länge om det nya Årstafältet. Och det lär snackas ett bra tag till. Byggandet har inte ens börjat och det kan hålla på i upp emot 15 år. Men hur kommer det egentligen att se ut i framtiden? Vi har kikat närmare på det.

Ett helt nytt område planeras på fältet med 6 000 nya lägenheter för 15 000 invånare – lika stort som Hudiksvall. Tanken är att den nya stadsdelen ska knyta ihop Årsta med Östberga och andra omkringliggande stadsdelar.

– Det ska vara en mötesplats. Nu är fältet lite som en barriär mellan Årsta och Östberga. Den nya parken blir en målpunkt i sig som kommer att locka människor från områdena runt omkring, säger Helena Lombrink, kommunikatör på exploateringskontoret.

Parken börjar byggas i höst

Det är bara halva Årstafältet som kommer att bebyggas. På hälften av ytan ska det anläggas en stor park med en damm och aktivitetsstråk med fotbollsplan. Parken är lika stor till ytan som Skansen.

– Vi bygger parken först. Om allt går enligt plan börjar vi med det arbetet i höst. När människor sedan flyttar in finns det redan en park, säger Helena Lombrink.

En del av parken ska bli ett aktivitetsstråk med bland annat bollplan. Illustration: White arkitekter

Bebyggelsen kommer att skifta i höjd – från en till 14 våningar.

– Vi fångar upp den befintliga strukturen i Årsta, men uttrycket blir samtida. Den höga bebyggelsen blir lika hög som den i Valla och en del av punkthusen binds ihop i markplan, säger Mattias Nilsson, projektledare på exploateringskontoret.

ANNONS

Planeringen sker i totalt nio olika etapper.

Bygget kommer att pågå i många år

– Bygget kommer att hålla på till åtminstone 2030, kanske något år till. Hur störande det kommer att bli är svårt att säga, men det är klart att det kommer att märkas för de som bor i Valla, speciellt första etappen som innebär mycket markarbeten. Helt smärtfritt kommer det inte att vara. Men vi ska försöka att ta byggtrafiken på de stora vägarna och undvika Sandfjärdsgatan så långt det är möjligt, säger Mattias Nilsson.

Detaljplanen för etapp ett antogs i slutet av 2015. Planerna har överklagats till flera instanser och i slutet av mars lämnades överklagan in till Mark- och miljööverdomstolen. Beslut om eventuellt prövningstillstånd fattas under våren.

En förskola är placerad i hörnet mot lokalgata. Illustration: Grad arkitekter

– Vi avvaktar nu domstolens beslut men jag tror inte att det är särskilt sannolikt att de kommer att pröva ärendet, säger Helena Lombrink.
Om det går enligt stadens plan börjar byggherrarna sitt arbete med att bygga de nya bostadskvarteren under 2020. Första inflyttning kan ske tidigast år 2021.

I den första etappen planeras omkring 1 000 lägenheter, varav 123 studentlägenheter och 13 stadsradhus. Det blir även butikslokaler och förskolor. Staden planerar längre fram för tre nya skolor och en idrottshall.

Så här ska den nya stadsdelen växa fram

Parken får en anlagd damm med brygga. Illustration: White arkitekter

Parken

Halva Årstafältet blir en anlagd park, lika stor till ytan som Skansen. Parken får en anlagd damm som även tar emot dagvatten från hela området. En del av parken blir en mer naturlig yta som inte är så anlagd, medan en annan del blir ett aktivitetsstråk. Eventuellt blir det boulebana, fotbollsplan, kafé och liknande. Koloniområdet kommer att finnas kvar, men flyttas till en annan plats.

13 stadsradhus planeras i den första etappen. Illustration: Kjellander + Sjöberg arkitektkontor

Etapp 1

Den här etappen består av nio kvarter med tät och blandad bebyggelse. Markarbeten kan börja till hösten och bostäderna kan börja byggas 2020 och vara inflyttningsklara tidigast 2021. Det planeras omkring 1 000 lägenheter, varav 123 studentlägenheter och 13 stadsradhus. Det blir även butikslokaler och förskolor.
På flera ställen utmed gatorna anläggs små torg och platser som blir tillgängliga för alla.

Etapp 2

Detaljplanen för etapp 2, Postgården, var ute på samråd hösten 2015. Byggstart beräknas till 2019, första inflyttning tidigast 2020.
I etapp 2 föreslår staden 1 230 nya lägenheter varav 500 studentbostäder. Etappen är den mest centrala delen av fältet med ett stadstorg och offentlig service, bland annat en större livsmedelsbutik. Det planeras också för ett parkeringsgarage, kontor och hotell. Tanken är att det också ska finnas lokaler för kulturaktiviteter, som ett bibliotek och konstnärsateljéer.
I den västra delen av området avsätts ett brett utrymme för huvudgata som möjliggör en framtida förlängning av tvärbanan till Östberga.

Totalt planeras de 6000 bostäderna byggas i nio etapper. Illustration: White arkitekter

Etapp 3

Startskottet för detaljplanen gick i februari 2016 och den går ut på samråd i juni 2017. Här planerar staden 275 nya lägenheter, en F-9-skola för 900 elever, en idrottshall och butikslokaler.
Etapp 3 gränsar till etapp 2 i norr och till den nya parken och aktivitetsstråket i öst.
ICA:s före detta lagerlokal som ligger i området kommer att rivas och ge plats för den nya bebyggelsen. Kolonilotterna flyttas till en annan del av Årstafältet.

Ytterligare etapper

Planarbetet för etapp 4 har inte påbörjats ännu men sommaren 2016 genomfördes en markanvisningstävling för ett av kvarteren.
Ytterligare etapper kommer att påbörjas löpande och utbyggnadstakten kommer att vara ca 600 lägenheter om året.
Totalt planeras för 9 etapper.

Göta landsväg

Göta landsväg går rakt genom Årstafältet. Den är en fornläggning och kommer att bevaras och finnas i ett grönområde som sträcker sig i nordostlig riktning.

Flytta hit?

Du som är intresserad av en hyresrätt på Årstafältet kan redan nu vända dig till Stockholms stads bostadsförmedling.
Försäljning av bostadsrätter kommer byggföretagen att informera om via sina webbsidor.