”Gör hela Årstaskogen till reservat”

Fridfulla Årstaskogen har blivit ett hett ämne.
Fridfulla Årstaskogen har blivit ett hett ämne.
Naturskyddsföreningen i Stockholm är mycket kritisk mot att 15 hektar värdefull skog hamnar utanför det planerade naturreservatet i Årstaskogen. Skogen är oersättlig, menar föreningen.

De är glädjande att naturreservatet nu är på väg att bli verklighet, framhåller Naturskyddsföreningen. Det avgörande är att beslutet klubbas under våren 2018, så att reservatet kan inrättas före höstens val, betonar man i en skrivelse till stadens politiker och tjänstemän.

Men samtidigt kommer Naturskyddsföreningen med hård kritik. Inte minst ifrågasätter man att femton hektar ”ekologiskt och socialt mycket värdefulla skogsmiljöer” hamnar utanför reservatet. Det är mark där kommunen överväger att bygga 800–1000 lägenheter.

Förkastligt, anser Naturskyddsföreningen, som vill att hela Årstaskogen ska skyddas. Därför anser man att miljöförvaltningen bör få en större roll i det fortsatta arbetet med reservatet. Miljöförvaltningen bör belysa hur planerna för Årstaskogen överensstämmer med  miljöbalken, plan- och bygglagen, EU:s vattendirektiv och miljömål, skriver Naturskyddsföreningen.

Kommunen har framhållit att man tänker ”ekologiskt kompensera” för den skog som försvinner. Men att göra det fullt ut är inte möjligt, menar Naturskyddsföreningen. De femton hektaren mark innehåller gammal skog som klassas som ekologiskt särskilt betydelsefull och är ”oersättlig”, framhåller man.

Naturskyddsföreningen kritiserar också kommunens ”utläggningar om att tillgängliggöra Årstaskogen” genom ny bebyggelse. Det är redan i dag lätt att ta sig in  i skogen och röra sig där, något kommunen själv har framhållit i tidigare dokument. Att ett nytt bostadsområde skulle göra det lättare att nå Årstaskogen kan ifrågasättas, menar föreningen.