Årstaskolans högstadium kan flytta till Gullmarsplan

Det är trångt på Årstaskolan och ont om skolplatser i Årsta. Hösten 2017 kan högstadiet på Årstaskolan flyttas till paviljonger vid Gullmarsplan.

– Det är ju lättare för de större barnen att åka, säger rektorn Ove Norrman.

Det är trångt på Årstaskolan och alla barn får inte plats. Därför kommer sannolikt högstadiet, årskurs 7-9, att flytta till paviljonger vid Gullmarsplan från och med höstterminen 2017. Det är paviljonger som ska sättas upp vid Värmdö gymnasium. Utbildningsnämnden väntas fatta beslut i ärendet i april.

– Det finns inte plats för eleverna och vi ara inte tillräckligt många skolplatser. Vi tar in så många vi kan, men vi har väldigt fullt och vi kan inte ta in fler. Därför måste vi hitta lösningar, säger Ove Norrman, rektor för Årstaskolan.

Inför höstterminen har 70 barn som haft Årstaskolan som sitt förstahandsval till förskoleklass nekats plats.

– Det betyder inte att vi är deras hemskola. Men om de bor i Årsta kommer de att erbjudas plats på andra skolor i området, som Skanskvarnsskolan, Årstadalsskolan och Östbergaskolan, säger Ove Norrman.

Om högstadiet flyttar till gullmarsplan kommer det att bli en egen skola.

– Det är klart att jag tycker att det är tråkigt om vi inte kan ha en skola upp till nian, men i rådande situation kanske det är den bästa lösningen man kan hitta.