Artikeln om rasism handlade om en liten grupp

Kritiken har varit hård mot min artikel om rasism bland en liten grupp pedagoger på Sätraskolan. Både personal och föräldrar har hört av sig och förklarat att de inte känner igen sig i det som står i artikeln.

De tycker att hela Sätraskolan smutskastas, i ett läge när skolan gjort en stor vändning till det bättre, med bland annat höjda meritvärden, höjd behörighet till gymnasiet och en öppen och tillgänglig skolledning.

Det är förstås otroligt tråkigt. I min artikel var jag noga med att påpeka att det rörde sig om en liten grupp, just för att undvika detta. Självklart genomsyras inte hela skolan av rasism, och det står heller ingenstans i artikeln.

Jag har också fått kritik för bristande källkritik. Det jag kan säga om det är att jag litar på mina källor – annars hade Mitt i inte fattat beslutet att publicera artikeln. Källorna var flera och samstämmiga, och gav fler exempel och detaljer än dem vi publicerade.

Att röja dessa källor är skulle vara ett lagbrott, så det gör jag förstås inte. Men det rör sig inte om fyra år gamla uppgifter, vilket hävdats. De jag har pratat med har berättat om händelser från senare tid.

En kritik har varit att det var fel att slå upp detta så stort, om det nu bara rör sig om ett fåtal personer. Men en lokaltidning ska rapportera om allvarliga händelser, även när få ligger bakom dem. Inte minst när det gäller barn.

Sätraskolan skapar plan mot kränkningar