Arvoden till gode män halveras

Över 2 000 ensamkommande flyktingbarn behöver en god man. Då halverar staden deras arvoden.

– Jag slutar som god man i Stockholm och jag är inte ensam om det, säger Carina Carlson.

Den som är god man åt ett ensamkommande flyktingbarn har hittills fått 2 000 kronor i månaden i arvode från Stockholms stad. De gode männen ska bland annat hjälpa barnet i kontakten med olika myndigheter.

Men nu ändras arvodesreglerna. Så snart ett barn har fått permanent uppehållstillstånd halveras de gode männens ersättning. Halveringen motiveras dels med att arbetet inte är så omfattande när barnet fått uppehållstillstånd, dels med att staden måste spara pengar.

– Under 2015 kom över 2 000 ensamkommande flyktingbarn till Stockholms stad, jämfört med 500 år 2014, säger Veera Florica Rajala (MP), ordförande i överförmyndarnämnden.

En av stadens gode män är Carina Carlson. De senaste nio åren har hon hjälpt många ensamkommande flyktingbarn, men nu tänker hon inte ta fler uppdrag.

– Det är jag inte ensam om. De som beslutat om sänkta arvoden har ingen aning om hur mycket arbete det innebär att vara god man. De räknar med att vi ska arbeta tio timmar i månaden men det räcker inte till någonting. Om du ska skapa kontakt med ett barn som är mellan 10 och 15 år måste du lägga betydligt mer tid än så. Och det är vi som har hand om barnets ekonomi, planerar skolgång, ställer i bostadskö, ordnar inför framtiden, säger hon.

Carina Carlson är övertygad om att de halverade arvodena leder till att färre vill vara gode män.

– I stället blir det fler oseriösa som tar uppdragen. Det drabbar barnen i slutändan. Det krävs mycket engagemang och stöttning för att hjälpa de barn som är här utan sina föräldrar.

Veera Florica Rajala tror inte att staden får några problem med att rekrytera gode män.

– Uppdraget är i grunden ideellt och ingen avlönad tjänst. Men vårt mål är att förbättra tillsynen, bli bättre på att följa upp och erbjuda bättre utbildningar.

2014 var arvodet för en god man åt ensamkommande flyktingar 555 kronor i månaden från Stockholms stad. Det höjdes till 2000 kronor 2015.

Carina Carlson är medveten om att godmansskapet inte är någon avlönad tjänst, men anser att det är rimligt med någon form av kompensation för det omfattande arbetet.

– Med de nya reglerna kommer vi att arbeta för 700 kronor i månaden efter skatt. Det är inte rimligt.