Arvodesskandalen slut: Ingen chockhöjning av kommunalråds arvoden

Pär-Anders Pehrson (M), Lidingö
En nöjd Per-Anders Pehrson (M) presenterade som enda politiker arvodesberedningens förslag till reglemente arvoden till förtroendevalda.
Ingen höjning av kommunalrådens arvoden. Mer pengar till gräsrotspolitikerna.
Det är några av de saker som finns i det nya, brett förankrade förslaget efter arvodesskandalen.
– Det finns ingen konflikt i det här. Det är en framgång, säger arvodesberedningens ordförande Pär-Anders Pehrson (M).

I går, onsdag presenterades arvodesberedningens förslag till nytt reglemente för arvoden för Lidingö stads förtroendevalda politiker.

Förslaget som slutgiltigt ska upp på fullmäktige 17 juni, är brett förankrat och har tagits fram av representanter för alla partier som finns representerade på ön. Moderaten Pär-Anders Pehrson har lett arbetet.

– Det finns ingen konflikt i det här. Det är en framgång, säger han.

Skandalen skakade Lidingöpolitiken

Politiken har tagit ett långt kliv från den infekterade stämning som rådde i november förra året. Då lade kommunstyrelsens arbetsutskott ett förslag som gick ut chockhöjda arvoden till de högsta politikerna på ön. Förslaget, som senare drogs tillbaka blev startskottet för en rejäl skandal och placerade Lidingö i fokus för mediernas strålkastarljus – men knappast på ett positivt vis.

– Lidingö som kommun har varit under lupp, det var ett förslag som gjorde många förvånade. Man kan tycka vad man vill om det, men förslaget försvann ju, säger Pär-Anders Pehrson.

Han menar att det enda sättet att besluta kring arvoden är att gå via den politiskt tillsatta arvodesberedningen.

Bred enighet

Viktiga principer i förslaget är att kommunalrådens arvoden ska vara rimliga och att ”gräsrotspolitiker” och nämndordföranden ska få bättre ekonomiska villkor.

Förslaget som nu har tagits fram har stöd av M, LP, L, KD, C, S, MP och SD. Bara Vänsterpartiet lämnar ett eget yrkande. Men även de betonar den goda stämningen under arbetet.

Lidingö Stads nya politiska styre Amelie Tarschys Ingre (L), Daniel Källenfors (M) och Birgitta Sköld (Lidingöpartiet)

Det nya förslaget innebär inga chockhöjda arvoden för Lidingös toppolitiker:  Amelie Tarschys Ingre (L), Daniel Källenfors (M) och Birgitta Sköld (LP). Foto: Anna Z Ek

V lade eget yrkande

– Stämningen i arvodesberedningen har varit bra och konstruktiv och alla har varit öppna för att lyssna på varandra. Vi nådde inte hela vägen till full enighet, men sådan är politiken. Vänsterpartiet har en annan syn på politikerarvoden än övriga partier,  säger  Jonas Lundgren (V), som vill sänka arvodena och minska antalet kommunalråd.

Även den övriga oppositionen menar att det fått gehör för frågor de ansett vara viktiga.

– Det var litet stelt och yxigt i början. Men samtalen blev bra, vi har alla lyssnat på varandra. Jag är imponerad över att Pär-Anders (reds anm: Pehrson (M), ordförande i beredningen) fick ihop det, säger Gabor Sebastiani ledamot i arvodesberedningen.

– Det är en seger för Lidingöborna och oppositionen att de chockhöjda arvodena för kommunalråden är borta. Förslaget stärker demokratin, säger Patrik Sandström (MP), Gabor Sebastiani (C) och Daniel Larson (S) i en gemensam kommentar.

De menar dock att det finns frågor kvar att diskutera som antalet kommunalråd samt oppositionsrådets roll.

Förslaget i korthet:

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråden och oppositionsrådet får oförändrade arvoden.

  • KSO: 88 400 kronor/månad
  • Kommunalråd: 66 300 kronor/månad
  • Oppositionsråd: 44 200 kronor/månad

(Arvodena är uträknade från ett Statsråds arvode, KSO på Lidingö får 65 procent av ett stadsrådsarvode, kommunalråden får 75 procent av KSO-arvodet. Oppositionsrådet 50 procent av KSO-arvodet, detta på grund av ett ”mindre exekutivt ansvar).

  • Alla nämndordföranden  (fem stycken) får 233 000 kronor per år.
  • Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen får alla 26 000 kronor per år.
  • Sammanträdesarvodet höjs från 636 kronor till 1061 kronor.

Arvodesberedningen har jobbat med förslaget sedan början av året. Ett steg i arbetet var att titta på hur nio andra kommuner i olika delar av landet jobbat med sina arvoden, till exempel Nacka, Enköping och Trelleborg.

Arvodesberedningen består av politiker från alla partier på Lidingö: Pär-Anders Pehrson (M), ordförande, Hans Barje (M), Eva Dunmurray (LP),  Mikael Sens (LP), Torsten Engevik (L), Hans Christner (KD), Gabor Sebastiani (C), Ewa Lantz (S), Leif Olsson (SD),  Helena Lundberg (MP), Jonas Lundgren (V).